Terminologian hallinta

Useimmat isot yritykset ovat pyrkineet keräämään ja yhtenäistämään käyttämäänsä terminologiaa (alkukielisiä termejä ja käännöksiä). Yrityskohtaisten sanastojen merkitys on kuitenkin koko ajan vähenemässä. Tämä johtuu ensinnäkin Internetistä, jolla on merkittävä yhtenäistävä vaikutus. Yritys, joka pitäytyy omaan terminologiaansa vastoin yleistä kehitystä, tulee nopeasti tunnetuksi kummajaisena. Kehitys eri aloilla on myös nykyään niin nopeaa, että tiukka sitoutuminen johonkin tiettyyn termiin tai käännökseen voi pian johtaa tilanteeseen, jossa siitä tulee harhaanjohtava.

Sanastojen luominen

Kääntäjän tarvitsemia sanastoja voi luoda joko käännösmuistiohjelmiin sisältyvillä toiminnoilla tai erillisillä apuohjelmilla. Alla on joitakin esimerkkejä:

Erillisten sanastojen tarve vähenee kuitenkin nopeasti sillä yleisimmin käytetyt käännökset löytyvät helpoimmin Internetistä tai käännösmuisteista.

Termien poimiminen

Toisinaan on tarpeen tehdä projektikohtainen sanasto ennen käännöstyön aloitusta. Tällaisesta sanastosta on hyötyä erityisesti silloin, kun saman projektin työstämiseen osallistuu useita kääntäjiä tai kun asiakkaalla on omia termitoiveita.