Tukimateriaalia

Hakukoneet

Wolfram Alpha: täydentää perinteisiä hakukoneita ja Wikipediaa; sopii lukuja ja yksinkertaisia faktoja sisältävien tietojen hakemiseen ja vertailu.

Kielenhuolto

Jukka Korpelan artikkeleita suomen kielen huollosta.
Microsoft Research ESL Assistant auttaa käyttäjiä, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään, korjaamaan vierasmaalaisille tyypillisiä virheitä.
Suomen kieliopin verkkoversio: kielioppi ja termistö.

Käännösmuisteja

Euroopan unionin lainsäädäntö: monikielinen korpus.
Translation Automation User Society: suuria, lähinnä IT-alan käännösmuisteja

Lehtiä ja julkaisuja

Kääntäjä-lehti: julkaisija Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.
John R. Kohlin The Global English Style Guide: Writing Clear, Translatable Documentation for a Global Market: englantilaisen dokumentaation kirjoittaminen tavalla, joka mahdollistaa tehokkaan kääntämisen.

Maat ja kielet

The World Atlas of Language Structures Online: kielten rakenneominaisuudet ja käyttötiedot.
Tilastokeskuksen tietoja maailman kielistä ja niiden ISO-lyhenteistä.
Ulkoministeriön tietoja eri maista suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
YK:n paikannimitietokanta UNGEGN: maiden ja kaupunkien nimet.
Euroopassa käytetyt merkit ja niiden nimet. Pohjana maailmanlaajuinen tietotekniikan merkistöä koskeva ISO/IEC 10646 -standardi Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS).

Mittayksiköt

Kun käännettävään kielipariin sisältyy englanti, kääntäjän täytyy usein muuntaa mittayksiköitä. Tätä varten verkossa on valmiita palveluja. Jos mittayksiköitä on paljon, voi olla syytä käyttää apuohjelmaa, joka tekee muunnon koko tiedostoon kerralla (T4T-CNV). Ei myöskään kannata unohtaa Googlen mittayksikkömuuntajaa: esim. "4 pounds in kg" tuottaa vastaukseksi "4 pounds = 1.81436948 kilograms".

Ympäristönsuojelu

Ecofont: ekologinen fontti, joka laskee musteen kulutusta jopa 20 %.