Termityö

Termityöllä tarkoitetaan erikoisalan käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevan tiedon keräämistä, analysointia, kuvaamista ja esittämistä.

Esimerkiksi Tekniikan sanastokeskus järjestää termitalkoita IT-alan termien käännösten vakiinnuttamiseksi.