Käännösalan organisaatiot

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta

Opetushallituksen yhteydessä toimiva tutkintolautakunta, joka myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Kotuksessa tutkitaan ja huolletaan suomea ja ruotsia. Kotus julkaisee sanakirjoja ja tutkimusartikkeleita sekä opastaa kielikysymyksissä.

Suomen käännöstoimistojen liitto (SKTOL)

SKTOL on pienehkö käännöstoimistojen etujärjestö.

Käännösalan asiantuntijat (KAJ)

KAJ on kääntäjien, tulkkien ja muiden monikielisen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL)

SKTL on käännös- ja tulkkausalan asiantuntija, joka pyrkii vahvistamaan kääntäjien ja tulkkien ammatillista identiteettiä ja ammattitaitoa.