Käännösmuisti

Käännösmuistilla tarkoitetaan tekstitietokantaa, joka koostuu yksittäisistä lähtökielisistä käännösyksiköistä (yleensä lauseista) ja niiden vastineista yhdessä tai useammassa kielessä (yhdessä "käännössegmentti"). Käännösmuistin ansiosta kääntäjän ei tarvitse kääntää uudelleen samanlaisina toistuvia lauseita. Näin käännösmuisti säästää sekä aikaa että rahaa.

Käännösmuisti auttaa kääntäjää seuraavilla tavoilla:

  • se tekee käännöksistä yhtenäisiä
  • sen avulla on helppo etsiä sanoja ja ilmaisuja aiemmista käännöksistä
  • se nopeuttaa kääntämistä, sillä muistista saadaan osittaisia tai täydellisiä vastineita lähdekielen lauseille.

Segmenttien lisääminen käännösmuistiin

Normaalisti käännösmuistia kasvatetaan tekemällä käännösmuistiohjelmalla käännöksiä. Jokainen käännetty segmentti (yleensä lause) siirtyy käännösmuistiin. Jos olet tehnyt käännöksiä aiemmin ilman käännösmuistia, voit siirtää ne käännösmuistiin kohdistamalla (engl. align) lähde- ja kohdetiedostojen segmentit toisiinsa. Tätä varten tarvitaan kohdistustyökalua, jonka käyttö edellyttää aina myös manuaalista työtä, sillä käännöksessä on vain harvoin yhtä monta lausetta kuin lähtötekstissä. Kun kohdistus on valmis, voit tuoda lauseparit (segmentit) automaattisesti käännösmuistiin.

Jos kohdistettavia tekstejä on paljon, voi olla syytä harkita tehokkaampaa kohdistustyökalua kuin mitä löytyy käännösmuistiohjelmista. Tällaisia ovat esimerkiksi

Käännösmuistiohjelmat

Aiemmin jokaisella käännösmuistiohjelmalla oli oma tiedostomuotonsa. Nykyään käytetään yhä useammin ns. TMX-standardia, jonka ansiosta käännösmuistiohjelmaa voi vaihtaa tarvittaessa. Käännösmuistiohjelmia on markkinoilla monia ja lisää tulee jatkuvasti. Alussa käännösmuistiohjelmat toimivat usein MS Wordissa. Wordin versiomuutokset ja rajallisuus eri tiedostomuotojen käsittelyssä aiheuttivat kuitenkin jatkuvia ongelmia, joten ohjelmia alettiin siirtää itsenäiselle alustalle. Tällä hetkellä suuntauksena näyttää olevan erilaiset verkkopohjaiset, selaimella käytettävät ohjelmat, käännösmuistien yhteiskäyttö verkossa, laadunvarmistusominaisuuksien lisääminen ja konekäännösohjelmien yhdistäminen käännösmuistiohjelmiin.

Alla on linkkejä joihinkin tunnetuimpiin käännösmuistiohjelmiin. Lisää ohjelmia löydät täältä. Käännösmuistiohjelmista on usein tarjouskampanjoita ja monet järjestöt tarjoavat niistä alennuksia, joten kannattaa kysellä hieman.

Yleiskäyttöiset ohjelmat

Across
- ilmainen freelance-versio
Alchemy Publisher
- kontekstipohjainen
AnyMem
- Word-pohjainen
CafeTran Espresso 
- Java-pohjainen (Linux/Mac/Windows), hyvä työkalu myös AutoCAD DXF -tiedostojen kääntämiseen
Déjà Vu
- monipuolinen ja tehokas
ForeignDesk
- avoin lähdekoodi, erityisesti XML-tiedostoille
Google Translator Toolkit
- online-työkalu, kaikki käännetyt segmentit Googlen omaisuutta
Lingotek
- online-työkalu, pelkistetty muisti
memoQ
- helppokäyttöinen, laaja tiedostomuototuki
MemSource
- verkko-, palvelin- ja työasemaversio, tilauspohjainen hinnoittelu
MetaTexis
- Word-pohjainen
OmegaT
- avoin lähdekoodi, Java-pohjainen (Linux/Mac/Windows)
SmartCAT
- ABBYYn ilmainen online-työkalu
Snowball
- yksinkertainen, Word-pohjainen, vain 100-prosenttisia vastineita
Star Transit
- ei erillistä käännösmuistitiedostoa; "muisti" koostuu aiemmin käännetyistä tiedostopareista
Swordfish
- Java-pohjainen (Linux/Mac/Windows)
Trados
- markkinajohtaja
Translate5
- avoimeen lähdekoodiin perustuva työkalu, jolla SDLXLIFF-tiedostoja voi kääntää selaimessa
Translation Workspace
- ensisijaisesti Lionbridgen kääntäjille
Wordfast
- Wordfast Classic (Word-pohjainen) ja Wordfast Pro (oma käyttöliittymä)

Lokalisointiin erikoistuneet ohjelmat

Ohjelmistoja voi lokalisoida sekä monilla edellä mainituilla ohjelmilla että seuraavilla lokalisointiin erikoistuneilla ohjelmilla:

Catalyst
- keskitetty Idiom WorldServer -käännösmuisti
Language Localizator
Multilizer
Open Language Tools
- avoin lähdekoodi, Java-pohjainen (Linux/Mac/Windows)
Passolo
RC-WinTrans
Restorator
Venona Translation Toolkit
Visual Localize

Verkkosivuihin erikoistuneet ohjelmat

Verkkosivuja voi kääntää sekä monilla edellä mainituilla ohjelmilla että seuraavilla verkkosivujen kääntämiseen erikoistuneilla ohjelmilla:

CatsCradle
WebBudget

Käännösmuistien hallinta

Useimmissa käännösmuistiohjelmissa voi muokata käännösmuistin sisältöä, joskin toiminnot ovat yleensä melko rajallisia. Monipuolisemmat toiminnot löytyvät Olifant-apuohjelmasta jolla voi muuntaa muisteja eri muotoihin, yhdistää muisteja, muuttaa segmentien sisältöä ja määritteitä, suodattaa ja lajitella muisteja, vaihtaa lähde- ja kohdekenttien paikkaa ja paljon muuta.

Ilmaisia käännösmuisteja

Uppsalan yliopisto ylläpitää suuria käännöstietokantoja julkisilta aloilta. Lähinnä ne on tarkoitettu konekääntämisen edistämiseen, mutta saatavana on myös tmx-muotoiset käännösmuistit.

 

 

 

 

 

Wazzo